VaV

Výroba

16

15 roky výzkumu a vývoje senzorové technologie;
Může být vyvinut vpřed nebo vzad;
Počítačový trojrozměrný design;
Analýza konečných prvků HRÁŠEK;
Návrh prototypu, ověření, technická analýza;
Zkouška a ověření výkonu prototypu / schválení první šarže;
Ověřit PPAP;
Výkonnostní experiment různých komplexních indexů;
EMC test elektromagnetické kompatibility;

Experimentální projekty, které lze dokončit v rámci podnikové platformy pro výzkum a vývoj:
Experiment s vysokou a nízkou teplotou.
Experiment se solnou mlhou.
Experiment s konstantní teplotou a vlhkostí.
Experiment trvanlivosti MAF.
SENZOR dynamický experiment s vysokou a nízkou teplotou.
Experiment s nárazem při vysoké a nízké teplotě.
Experiment trvanlivosti SNÍMAČE.
Dynamický experiment MAF s vysokou a nízkou teplotou.
Drop experiment.
Data zachycení projekce klíčové velikosti.
Simulovaný experiment s vibracemi automobilu.
Trojrozměrný vibrační experiment.
Experiment trvanlivosti drátu.
Napínací experiment.
Vysokotlaký těsnicí experiment.
Experiment s nárazem při vysokém tlaku.
Instalační IP experiment.
Experiment chemické odolnosti.

17